Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Повідомлення про початок процедури врахування пропозицій громадськості щодо розроблення детального плану території кварталу, що обмежений вулицями Дмитра Донцова, Пушкінською, Микола Лисенка в м. Житомирі (далі - Детальний план території).

30.12.2020

Повідомлення про початок процедури врахування пропозицій громадськості щодо  розроблення детального плану території кварталу, що  обмежений  вулицями Дмитра Донцова, Пушкінською, Микола Лисенка  в     м. Житомирі (далі - Детальний план території).

1. Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.
Детальний план території розробляється на підставі рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 893 Про надання дозволу на розроблення детальних планів в межах територіальних зон відповідно до Плану зонування м. Житомира.

ДПТ розробляється на вимогу Плану зонування території міста Житомира, (затвердженого рішенням 20 сесії міської ради 7 скликання від 04.04.2017 р. №579).

Мета розроблення ДПТ - аналіз параметрів існуючої забудови в кварталі та можливість використання земельної ділянки S=0,1695 га, з кадастровим  номером 1810136600:03:032:0008 для розміщення багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, з обгрунтуванням подальшої зміни цільового призначення земельної ділянки на 02.10. «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури».

Документація розробляється у відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 360-92 «Планування і забудова міських і сільських поселень»,   «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»,  ДБН Б.1.1.14-2012 „Склад та зміст детального плану території” з урахуванням матеріалів діючої містобудівної документації.

2. Відомості про замовника та розробника  містобудівної документації:

         Замовник: Департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради.

         Розробник: ТОВ  ТАМ «АРХ-Студіо».

         Фінансування розроблення ДПТ здійснюється за кошти користувача земельної ділянки з кадастровим номером 1810136600:03:032:0008 –ТОВ «Полісся-Енерго».

3. Інформація про місце і можливість ознайомлення з матеріалами ДПТ.

З матеріалами ДПТ з  29.12.2020 р. можливо буде ознайомитися в Департаменті містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради  за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 6.

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом одного місяця з дня оприлюднення повідомлення за адресою:10031, м. Житомир, вул. Покровська, 6,  [email protected].

4. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів.

Час та місце проведення громадських обговорень:

25.01.2021 р. в приміщенні Департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради, м. Житомир, вул. Покровська, 6.    

Пропозиції до ДПТ (згідно із п.7 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України) приймаються від:
         1) повнолітніх  дієздатних фізичних осіб, які проживають на території, щодо якої розробляється ДПТ;
         2) юридичних осіб, об'єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розробляється ДПТ;

         3) власників та користувачів земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої  розробляється ДПТ, та на суміжних з нею територіях;

         4) представників органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

         5) народних депутатів України, депутатів міської ради.

Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 вищезгаданого Порядку, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"( 3038-17) пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.