Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оперативна інформація про виконання бюджету Житомирської міської територіальної громади за 2020 рік

06.01.2021
Оперативна інформація про виконання бюджету  Житомирської міської територіальної громади за 2020 рік

За оперативними даними органів казначейської служби України за  2020 рік до бюджету надійшло   2 722 680,8 тис.грн.,  в  тому  числі  власних  доходів  загального  фонду 1 974 449,5 тис.грн., трансфертів  до  загального фонду  –  587 845,6  тис.грн,  доходів  спеціального  фонду  –  138 126,6  тис.грн.,  трансфертів  до  спеціального фонду  –  22 259,1 тис.грн.

Річний показник доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 99,1 відсотків, невиконання становить 18 735,1 тис.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження загального фонду бюджету збільшилися на 135 281,0 тис.грн або на 107,4 відсотка.

Основними бюджетоутворюючими податками для бюджету Житомирської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на майно та акцизний податок.

У зв’язку з введенням карантинних обмежень та прийняттям законодавчих ініціатив, втрати доходної частини у 2020 році становили близько 200,0 млн грн.

У 2020 році видатки бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади проведені в обсязі  2 669 931,5 тис.грн, що становить 97,2 відсотка уточнених призначень 2020 ріку  (або 84,6 відсотка до проведених видатків у 2019 році).

Видатки загального фонду громади склали 2 336 059,4 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 333 872,2  тис.грн.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі бюджету громади  становлять  видатки на фінансування установ, програм та заходів у галузі освіти, які у звітному періоді склали  1 311 075,2 тис.грн або 49,1 відсотка загального обсягу проведених видатків.

Видатки на виконання бюджетних програм по галузі охорони  здоров’я становили 187 240,8 тис.грн, установ та заходів у сфері соціального захисту   та   соціальне забезпечення – 77 056,3 тис.грн, закладів та заходів у сфері культури – 22 925,1 тис.грн, на програми з  фізичної  культури  й  спорту спрямовано 21 589,0 тис.грн, на виконання програм житлово-комунального господарства громади –  267 796,0 тис.грн, на утримання та розвиток інфраструктури доріг громади – 154 440,6 тис.грн.

Упродовж 2020 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплату енергоносіїв та фінансування зобов’язань, зареєстрованих розпорядниками коштів місцевого бюджету в органах казначейства. Бюджетна заборгованість відсутня. 

Детальніше про бюджет 2021 року у відео: 

">