Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення з приводу надання назв кладовищам в місті Житомирі у формі електронної консультації

21.04.2017

Інформаційнеповідомленняпропроведеннягромадськогообговореннязприводунадання назв кладовищам в містіЖитомиріуформіелектронноїконсультації

 

         Організаторгромадськогообговорення: департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради.

Найменуванняюридичноїособи,якійпропонуєтьсяприсвоїтиімяфізичноїособи,ювілейноїчисвятковоїдати,назвиабодатиісторичноїподії:згідно з Додатком.

Суб’єкт, що виніс пропозицію щодо присвоєння юридичній особі імені фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події: міська комісія з топоніміки.

Поштоваадресата(або)адресаелектронноїпошти,номертелефону,строкіформадляподанняпропозицій(зауважень):департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (м. Житомир, вул. Покровська, 6, телефон: 47-27-94, електронна пошта: [email protected]) та управління по зв'язкам із громадськістю міської ради (майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, електронна пошта: [email protected], [email protected]). Свої пропозиції зацікавлені особи подають у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян», шляхом письмового звернення до організатора обговорень.

Місцезнаходженнята(або)адресаелектронноїпошти,номертелефонуорганізаторагромадськогообговорення,заякимиможнаотриматиконсультаціїзпитання,щовинесенонагромадськеобговорення:департамент містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради. (м. Житомир, вул. Покровська, 6, телефон: 47-27-94, електронна пошта: [email protected]).

         Прізвищетаімяособи,визначеноївідповідальноюзапроведеннягромадськогообговорення:Черкасова Євгенія Леонідівна – в.о директорадепартаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради (м. Житомир, вул. Покровська, 6, телефон: 47-27-86).

         Строкіспосібоприлюдненнярезультатівгромадськогообговорення:результати проведення громадського обговорення буде опубліковано на офіційному сайті Житомирської міської ради (zt-rada.gov.ua) до 12 червня 2017 року.

Термін проведення електронної консультації — 30 днів з дати офіційного публікування на офіційному сайті Житомирської міської ради (zt-rada.gov.ua).

         Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування юридичної особи та адреси учасника громадського обговорення, яка їх подає.

         В рамках електронної консультації управління звернень та діловодства міської ради та відділ по роботі зі зверненнями громадян міської ради приймає та реєструє письмові пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення з 03 травня 2017 року, з позначкою на зверненні: «Громадські обговорення з приводу надання назв кладовищам в місті Житомирі» у верхньому лівому куті звернення.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

Також фізичні та юридичні особи, громадські об’єднання, що не є юридичними особами, можуть подавати свої пропозиції із згаданого вище питання на електронну пошту [email protected], [email protected], [email protected] з 03 травня 2017 року.

 

 

 

Міський голова                                                                              С.І. Сухомлин

 

 

 

В.о. директора департаменту

містобудування та земельних

відносин міської ради                                                                    Є.Л. Черкасова

 

Слободенюк 47-27-94

Додаток до Інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення з приводу назв кладовищам в містіЖитомиріу формі електронної консультації

 

Перелік

кладовищ міста, яким надаються назви

 

№№

з/п

Назва кладовища

Адреса кладовища

Примітка

1

Католицьке кладовище (стара назва – Польське кладовище)

майдан Руднянський, 8

закрите

2

Лютеранське кладовище

майдан Руднянський, 8

закрите

3

Смолянське військове кладовище

вулиця Селецька, 9

закрите, крім поховань воїнів, що загинули в зоні проведення антитерористичної операції

4

Смолянське православне кладовище (стара назва – Смолянське цивільне кладовище)

вулиця Селецька, 16

закрите

5

Юдейське кладовище (стара назва – Єврейське кладовище)

вулиця Велика Бердичівська, 115

закрите

6

Чеське кладовище

вулиця Тараса Бульби Боровця, 31

закрите

7

Старообрядницьке кладовище

вулиця Олександра Клосовського, 1

закрите

8

Старообрядницьке Пилипонське кладовище

вулиця Довженка, 84

закрите

9

Вільське православне кладовище (стара назва – Російсько - Вільське кладовище)

вулиця Перемоги, 74

закрите

10

Вільське військове кладовище (стара назва – Російсько-Вільське військове кладовище)

проспект Незалежності, 10-е

закрите

 

 

 

 

 

11

Корбутівське кладовище

Західне шосе

Назва, що об’єднує найменування двох кладовищ: закритого - (права сторона Західного шосе) та діючого - (ліва сторона Західного шосе)

 

 

 

Міський голова                                                                              С.І. Сухомлин

 

 

 

В.о. директора департаменту

містобудування та земельних

відносин міської ради                                                                    Є.Л. Черкасова