Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Актуальна інформація про розміщення засобів зовнішньої реклами, інформаційних засобів та малих архітектурних форм у Житомирі

23.10.2019
Актуальна інформація про розміщення засобів зовнішньої реклами, інформаційних засобів та малих архітектурних форм у  Житомирі

Розміщення засобів зовнішньої реклами в місті Житомирі регламентується Законом України “Про рекламу”, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, Правилами розміщення зовнішньої реклами в місті Житомирі, затвердженими рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради від 11.03.2010 № 168.

Нагадаємо, зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд.

Розміщення зовнішньої реклами у місті Житомирі провадиться на підставі дозволів, що видаються за рішенням виконавчого комітету міської ради. Щоб одержати такий дозвіл заявник подає до Центру надання адміністративних послуг міської ради (вул. Михайлівська, 4) заяву, до якої додаються:

✓фотокартка або комп’ютерний макет місця, на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

✓ копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу, є виданий у встановленому порядку дозвіл.

Робочим органом Житомирської міської ради з питань розміщення зовнішньої реклами на території міста є Департамент містобудування та земельних відносин міської ради (м. Житомир, вул. Покровська, 6, кім. 21).

З метою впорядкування зовнішнього вигляду вулиць і територій міста Житомира, виконавчим комітетом Житомирської міської ради 22.12.2016 прийнято рішення за № 1164, яким затверджено Архітектурно-художню концепцію зовнішнього вигляду вулиць і територій міста, Порядок розміщення інформаційних засобів та Порядок погодження паспортів опорядження фасадів на території міста Житомира (розміщено на сайті Житомирської міської ради в розділі “Документи”,“Містобудівна документація міста Житомира”).

Інформаційний засіб (вивіска чи табличка) розміщується юридичною або фізичною особою-підприємцем після отримання зареєстрованого Повідомлення про розміщення інформаційного засобу через Центр надання адміністративних послуг міської ради.

Вивіска чи табличка — елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності ( якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху, або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу у таке приміщення, який не є рекламою. Площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв.м.

До Повідомлення (заяви) юридична або фізична особа-підприємець додає:

✓копію свідоцтва про державну реєстрацію особи;

✓копію документа, що підтверджує право власності (користування) приміщенням, де планується розміщення інформаційного засобу (далі - ІЗ) ;

✓копії документів, що підтверджують право власності (користування) торговельною маркою (знаком для товарів та послуг), що розміщується на ІЗ — у разі наявності;

✓ескіз ІЗ з його конструктивним рішенням, який виконується суб’єктом господарювання, що має відповідний кваліфікаційний сертифікат - 2 екземпляри.

Ескіз ІЗ включає: фотокартку місця, на якому планується розташування засобу; у разі розміщення ІЗ на фасаді - паспорт опорядження фасаду з ІЗ; креслення засобу з основними розмірами, деталізацією вузлів кріплення, даними стосовно матеріалів, з яких виготовляється ІЗ, а також розрахунки щодо забезпечення надійності та стійкості конструкції ІЗ. В ескізі має бути вказана інформація та зображення, які планується розмістити на засобі.

Паспорт опорядження фасадів (паспорт зовнішнього оздоблення) - це окремо розроблена проектна документація, згідно з якою формується зовнішній вигляд об”єкту архітектури. Проведення робіт по опорядженню фасадів будівлі, будинку, споруди виконується після отримання зареєстрованого уповноваженим органом Повідомлення.

Отримання зареєстрованого Повідомлення про опорядження фасадів здійснюється через Центр надання адміністративних послуг міської ради

До Повідомлення (заяви) заявник додає копію документа, що підтверджує право власності (користування) будівлею, будинком (приміщенням), спорудою; згоду власника, якщо замовником є користувач; паспорт опорядження фасадів — 2 екземпляри , який включає графічну і текстову інформацію.

В разі розміщення засобів зовнішньої реклами - отримати у встановленому порядку дозвіл виконавчого комітету Житомирської міської ради.

Зовнішній вигляд будинків, будівель, споруд повинен відповідати вимогам Архітектурно-художньої концепції зовнішнього вигляду вулиць і територій міста Житомира.

Згідно із Законом України “Про благоустрій населених пунктів”, що визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, мала архітектурна форма - це елемент декоративного чи іншого оснащення об'єкта благоустрою.

До малих архітектурних форм належать:

альтанки, павільйони, навіси;

паркові арки (аркади) і колони (колонади);

вуличні вази, вазони і амфори;

декоративна та ігрова скульптура;

вуличні меблі (лавки, лави, столи);

сходи, балюстради;

паркові містки;

огорожі, ворота, грати;

інформаційні стенди, дошки, вивіски;

інші елементи благоустрою, визначені законодавством.

Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до цього Закону за рішенням власника об'єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства, державних стандартів, норм і правил.

За інформацією департаменту містобудування та земельних відносин Житомирської міської ради