Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Доступ до публічної інформації

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» з метою забезпечення прозорості та відкритості міської влади, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, виконавчий комітет Житомирської міської ради надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.
 
Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
 
Відповідно до розпорядження міського голови №270 від 20.05.11 р. «Про організацію роботи виконавчих органів влади відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"», для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутись до спеціальних структурних підрозділів, які в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідають за реєстрацію, облік, систематизацію, контроль та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до міської ради та її виконавчих органів, а також надають консультації під час оформлення таких запитів:
 
–  для фізичних осіб – відділ по роботі зі зверненнями громадян (10014, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, каб. №109, тел. 48-11-87, [email protected]
 
–  для юридичних осіб – відділ контролю та обліку кореспонденції відділу діловодства, контролю та господарського забезпечення (10014, майдан ім. С.П.  Корольова, 4/2, каб. №107, тел. 48-11-85, [email protected]
 
           Скопіювати офіційні документи, які містять публічну інформацію, можна на 1-му поверсі будівлі міської ради у каб. № 109 за адресою:
           майдан імені С.П. Корольова, 4/2.

Запит від особи на отримання інформації можна подати у довільній формі. При цьому необхідно обов’язково вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.
 
Витрати на копіювання та друк документів для задоволення запитів на інформацію (Рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.20 №309 Завантажити )