Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Депутат Житомирської міської ради може мати до 5 помічників-консультантів, що надають йому допомогу на громадських засадах

25.03.2021
Депутат Житомирської міської ради може мати  до 5 помічників-консультантів, що надають йому допомогу на громадських засадах

Кожен депутат Житомирської міської ради може мати до 5 помічників, що  працюють, як і депутати, на громадських засадах. Рішення «Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Житомирської міської ради»  прийнято сьогодні  депутатами міської ради.

Практика підбору депутатами помічників-консультантів визначена в державі на законодавчому рівні, зокрема Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Тож місцеві обранці можуть скористатися правом, закріпленим законодавчо  та прийнятим сьогодні Положенням.

Надаємо деякі з основних  вимог до особи, яка може бути призначена  помічником-консультантом депутата Житомирської міської ради, а також його прав та обов’язків, визначених в  прийнятому сьогодні Положенні:

  • Помічником-консультантом депутата Житомирської міської ради може бути громадянин України, який має загальну середню освіту, вільно володіє державною мовою, досяг 18 річного віку та дав добровільну згоду бути помічником, виконувати чинне законодавство України, рішення Житомирської міської ради.
  • Депутат Житомирської міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які надають йому допомогу безоплатно (на громадських засадах). Депутат особисто  здійснює персональний підбір кандидатур на посади помічників та організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними.

З метою допомоги депутату міської ради у виконанні його  обов’язків помічник-консультант має відповідні права, як-от: входити та перебувати у приміщеннях Житомирської міської ради за пред`явленням посвідчення помічника-консультанта; бути присутнім на засіданнях постійних та тимчасових контрольних комісій; на забезпечення документами, а також інформаційними та довідковими матеріалами, що офіційно розповсюджуються органами місцевого самоврядування  та необхідні депутату для здійснення його повноважень; за письмовим запитом депутата одержувати документи, інформаційні та довідкові матеріали; за дорученням депутата брати участь у роботі органів місцевого самоврядування, у зборах виборців; бути присутнім на засіданнях всіх робочих груп та комісій, виконкому, де згідно з чинним законодавством має право бути присутнім депутата ін.

Разом з тим помічник-консультант депутата зобов`язаний за дорученням депутата вивчати питання, що входять до його компетенції, готувати й надавати депутату необхідні матеріали; виконувати доручення депутата у взаємовідносинах з виборцями, а також з органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями; сприяти організації проведення прийомів громадян депутатом;  допомагати в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами, об`єднаннями громадян, узагальнювати висловлені на них пропозиції й зауваження; надавати депутату Житомирської міської ради організаційно-технічну та іншу допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень та ін.

Основним документом, що підтверджує особу та повноваження помічника-консультанта депутата Житомирської міської ради, є відповідне посвідчення встановленого зразка.