Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оголошення про конкурс з визначення Оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду у громадському транспорті на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади

18.09.2023

ОГОЛОШЕННЯ

Управління транспорту і зв’язку Житомирської міської ради оголошує конкурс з визначення Оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду у громадському транспорті на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.09.2023 № 1263 «Про затвердження Положення про Оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду у громадському транспорті на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, порядку та умов визначення Оператора на конкурсній основі» (далі – Рішення).

Об’єктом конкурсу є комплекс заходів для розробки, впровадження та забезпечення належного функціонування та обслуговування автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі – АСООП) в громадському транспорті загального користування та здійснення плати за проїзд за допомогою безготівкових засобів оплати проїзду (електронних носіїв) на умовах комісії.

 

Основні умови Конкурсу

- Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Вітчизняні (резиденти) та іноземні учасники (нерезиденти, зареєстровані в установленому порядку) всіх форм власності та організаційно-правових форм, діяльність яких не заборонена в Україні, можуть брати участь у Конкурсі на рівних умовах та які відповідають визначеним цим Порядком вимогам, вимогам до Оператора, затверджених Положенням, і які подали своєчасно необхідні документи на Конкурс.

- Документи для участі в конкурсі подаються Учасником, виключно, українською мовою.

- Документи, видані Учаснику для участі в Конкурсі третіми особами (підприємствами, установами, організаціями, в тому числі іноземними) іншою мовою, можуть подаватися учасником тією мовою, якою вони були видані (створені, виконані, оформлені), та повинні обов’язково супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову. При цьому переклад документа українською мовою подається разом з оригіналом документу, який перекладається.

- Переклад документів допускається лише сертифікованим перекладачем та у відповідності до вимог чинного законодавства України. Вірність перекладу документа, має бути засвідчена відповідним написом («вірність перекладу засвідчую») та підписом (графічним відтворенням підпису) особи, яка виконала переклад, із зазначенням її прізвища, імені, по батькові та з додаванням копії документа, який підтверджує кваліфікацію (сертифікацію) перекладача.

- Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою у закритому конверті, з описом вкладення кореспонденції, на якому зазначається повне найменування і місцезнаходження Організатора конкурсу та Учасника конкурсу, повна назва об’єкта конкурсу, на який подається пропозиція.

- Учасник конкурсу допускається до участі у Конкурсі за умови забезпечення фінансування усіх витрат, пов’язаних із встановленням необхідної кількості обладнання (Додаток 5 до Порядку) та його належної якості, системи АСООП, у громадському транспорті на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади, згідно із вимогами, що зазначені в Додатку 1 до Порядку, та в термін не більше трьох місяців з моменту підписання договору, що має підтвердити гарантійним листом, що є Додатком до заяви.

- Розмір комісійного платежу учасника в конкурсній пропозиції не може перевищувати:

- 10% від коштів, що надійшли до АСООП у якості сплати за проїзд у громадському транспорті, у тому числі комісія за обслуговування системи ____ % (_____ відсотків) від суми транзакції за проїзд пасажирів (за виключенням транзакцій за проїзд пільгових категорій пасажирів, які мають право на повну компенсацію вартості проїзду) та комісія від продажу та поповнення електронних квитків – ___ % (____ відсотки) від суми транзакції;

- 5% від коштів, що надійшли у якості оплати за проїзд пільгових категорій пасажирів, які мають право на повну компенсацію вартості проїзду.

- Конкурс є відкритим для всіх претендентів, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам. Кількість учасників Конкурсу не обмежується.

- Виконання умов, які зазначені в Конкурсній документації, є обов’язковим для всіх Учасників конкурсу.

 

Загальні вимоги до системи АСООП

Основні завдання які має виконуватиме АСООП

- Запровадження безготівкових розрахунків за проїзд з використанням транспортних карток, носіїв електронного квитка у пасажирському транспорті загального користування на території Житомирської МОТГ.

-Ведення автоматизованого обліку оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування на території Житомирської МОТГ.

- Здійснення автоматизованого моніторингу пасажиропотоку на маршрутах пасажирського транспорту загального користування, зокрема пільгової категорії населення, які здійснюють поїздки пасажирським транспортом.

- Оптимізація транспортних маршрутів (транспортної мережі загалом) на основі даних автоматизованого моніторингу пасажиропотоку на маршрутах пасажирського транспорту загального користування.

- Аналіз даних, що акумулює АСООП щодо пасажиропотоку, оптимізація використання рухомого складу, удосконалення маршрутів його руху тощо.

- Введення відео- та аудіо- системи автоматичного сповіщення пасажирів у реальному часі для забезпечення їх інформування на різних видах пасажирського транспорту загального користування на території Житомирської МОТГ.

- Відповідність Порядку функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті загального користування на території Житомирської МОТГ.

 

Функціонал транспортної картки та «Картки Житомирянина»

- Для віддаленого поповнення «Картки Житомирянина» можливість інтеграції з вже діючими електронними платіжними системами (EasyPay, City 24, 2click) та впровадження нових електронних платіжних систем.

- Можливості встановлення пільгового диференційованого тарифу, включаючи тариф повної пільги «0,00 грн».

- Програмне та апаратне забезпечення необхідне для зміни типу/серії «Картки Житомирянина».

- Механізм перевірки балансу на момент останньої поїздки на стаціонарних терміналах для «Картки Житомирянина».

 

Механізми віддаленого поповнення

- Оновлення протоколу обміну даними, що дозволить впровадити поповнення існуючих транспортних карток за допомогою мобільного додатку для поповнення з будь-яких банківських карток.

- Розширення мережі продажу та поповнення транспортних карток.

- Для віддаленого поповнення транспортних карт та транспортних гаманців можливість інтеграції з вже діючими електронними платіжними системами (EasyPay, City 24, 2click) та впровадження нових електронних платіжних систем.

- Поповнення транспортних карт та транспортних гаманців для працівників підприємств, установ, організацій по перерахунку.

 

Розробка та підтримка сучасного WEB сайту з особистим кабінетом користувача транспортною карткою

- Створення мобільного додатку для користувачів транспортними картками з наступним функціоналом:

- Перегляд руху транспорту в онлайн режимі.

- Перегляд розкладів руху громадського транспорту.

- Пошук та відображення найближчої зупинки громадського транспорту.

- Відображення транспортного засобу з низькою підлогою, пристосованого для в'їзду пасажирів на інвалідних візках, який дає можливість завозити у салон і колісну поклажу, і дитячі візки і багато іншого, що має колеса.

- Можливість надіслати відгук.

- Можливість додавання декількох транспортних карток, перегляд історії поїздок, балансу транспортної картки/Картки Житомирянина.

- Поповнення транспортної картки.

- Особистий кабінет пасажира повинен бути повністю інтегрованим у WEB сайт оператора. Особистий кабінет пасажира повинен бути створений протягом 5 (п’яти) місяців.

- WEB портал користувача, за допомогою якого потенційні користувачі можуть дізнаватись інформацію про систему АСООП, та за допомогою якого зареєстрований користувач може здійснювати управління картковим рахунком через інтернет.

- В особистому кабінеті повинен бути реалізований функціонал перевірки балансу транспортної картки/Карти Житомирянина.

- В особистому кабінеті повинен бути реалізований функціонал перегляду історії поїздок за транспортною карткою/Картою Житомирянина.

- Користувач особистого кабінету за умови оплати транспортною карткою повинен мати змогу роздрукувати або завантажити квиток за певний період, або ж сформувати виписку про поїздки за своєю транспортною карткою/Картою Житомирянина.

- Можливість створення облікового запису пасажира та реєстрації своєї транспортної картки. Реєстрація потребує від користувача надання номеру картки. Реєстрація дозволяє власникові картки отримати доступ до різноманітних функцій та послуг з метою управління рахунком та отримання звітів.

- Мати API для інтеграції з іншими сервісами.

 

Оновлення наявного та розробка додаткового ПО

- Здійснення оновлення наявного програмного забезпечення задля забезпечення коректної та безперебійної роботи всієї АСООП, протягом дії договору укладеного з Оператором.

- Розробка програмного рішення оператора системи АСООП для надання звітності, online моніторингу роботи валідаторів (їх працездатність, стан вивантаження), а також розробка або надання інтерфейсу для відправлення online команд на термінали.

- Розробка програмного комплексу для отримання звітності з розмежуванням за ролями та об’ємом доступної інформації.

 

  1. Фонове вивантаження

- Всі діючі елементи системи АСООП повинні мати змогу здійснювати фонове вивантаження даних. Фонове вивантаження повинне, за необхідності, відбуватись як протягом певного часу, так і після кожної здійсненої валідації.

 

  1. Функціонал контролера

- Контролер повинен мати змогу блокувати власною карткою водночас з декілька валідаторів, з метою подальшої перевірки оплати.

- Перевірка оплати повинна здійснюватися з усіма видами оплати через стаціонарні валідатори. Зокрема перевірка оплати за допомогою транспортних карток Mifare, CIPURSE, в тому числі Карт Житомирянина, NFC, банківських карток тощо.

- Під час перевірки останньої поїздки у пункті “Перевірка оплати” на стаціонарних валідаторах необхідно розробити достовірне відображення інформації про оплату транспортними картками Mifare, CIPURSE та Картами Житомирянина, враховуючи тарифні плани і види громадського транспорту. Під час перевірки оплати повинно відображатись дата та час початку рейсу, дата та час оплати проїзду, маршрут, транспортний засіб, сума оплати, у випадку оплати проїзду з одного носія за декількох пасажирів - кількість та суми цих оплат на момент останньої поїздки для всіх видів безготівкового розрахунку через валідатори.

 

Вивантаження даних Системи

- Впровадження нового протоколу між валідаторами та сервером, що зменшить трафік та підвищить якість передачі даних у зв’язку з впровадженням нових програмних рішень у взаємопов’язаних елементах АСООП.

- Розробка та впровадження механізму поєднання всіх елементів АСООП (валідаторів) на борту одного транспортного засобу у єдиний кластер.

- Можливість впровадження сервісів оплати проїзду у громадському транспорті (пластикова смарт-карта, QR-квиток у мобільному додатку, разовий QR-квиток на поїздку, банківська картка, безконтактна картка).

- В разі збільшення кількості одночасно підключених терміналів до системи під час оновлення або вивантаження, необхідно впровадити елементи балансування для коректного та безперебійного здійснення цих процесів.

 

Вимоги до тарифних планів

- Пільгові картки повинні оновлюватись електронним способом зміною початкової та кінцевої дати терміну дії карт або автоматичним нарахуванням визначеної кількості поїздок на початок періоду, що визначається нормативними актами виконавчого комітету.

- Розробка та впровадження механізму персоналізації пільгових та транспортних карток діючої АСООП.

- Система повинна передбачати оплату проїзду пасажирами відповідно до Правил, встановлених Оператором.

 

Налаштування зональності

- Розробка рішення і відповідне ПЗ стосовно реалізації принципу поділу тарифів на зони (різні тарифи на проїзд для різних ділянок маршруту відповідно) на транспортних терміналах. Вибір зони повинен здійснюватися автоматично бортовим обладнанням в залежності від встановлених для системи параметрів.

 

Вимоги до гарантійних зобов’язань та захисту АСООП

- Забезпечення безперебійного та сталого функціонування АСООП протягом усього терміну дії договору з моменту підписання між Замовником та Оператором.

- Матеріальне забезпечення:

- Резервний фонд для обладнання транспорту, продажу та поповнення ЕК повинен постійно становити не менше 10% від загально встановленої кількості.

- Запасні та зношувані частини для обладнання транспорту, продажу та поповнення ЕК повинні бути наявними в достатній кількості для забезпечення своєчасного проведення регламентних та ремонтних робіт.

- АСООП має відповідати всім правовим, а також технічним, фінансовим нормам та правилам, які регулюють комерційні процеси і процедури, ресурсам та процесам щодо захисту та збереження інформації які будуть автоматизовані системою.

- Для транспортної картки «Картка житомирянина» мають бути передбачені всі можливі методи максимального захисту від підробки та збереження і захисту персональних даних.

- Наявність різних інструментів для керування захистом АСООП, відповідно до політики та стандартів безпеки, заходи з захисту для запобігання проникнення у систему, визначати і видаляти віруси та шкідливе програмне забезпечення. В АСООП використовуються програми для запобігання доступу, моніторингу, розпізнавання і визначення атак на систему неавторизованими особами (неавторизований доступ, завантаження фальсифікованих даних тощо).

 

Основні вимоги до GPS

- Система повинна мати можливість забезпечити обслуговування всіх транспортних засобів (надалі – ТЗ) суб’єктів господарювання-перевізників (надалі – Перевізників), які надають послуги з перевезення пасажирів на підставі укладених з Організатором пасажирських перевезень договорів в громадському транспорті Житомирської МОТГ та повинна бути розрахована не менше ніж на 500 транспортних одиниць.

 

Вимоги до програмного забезпечення GPS

- Програмне забезпечення повинно виконувати такі функції і завдання:

- Автоматизоване ведення контролю за об'єктами моніторингу в режимі реального часу, з прив’язкою до контрольних зон, за розташуванням ТЗ в поточний момент часу з можливістю відображення стану об'єкта, стану GPS, статусу з’єднання, локалізації, швидкості, часу передачі даних, унікального ідентифікатора рейсу, назву рейсу, назву маршруту, паттерну руху, часу відкриття та завершення рейсу, ідентифікатора водія, назви і часу проходження зупинок, спецпозначень для транспорту, пристосованого для перевезення осіб на кріслах колісних.

- Створення та введення у систему: маршрутів, розкладів руху (включаючи, нульовий рейс з депо/гараж на маршрут, рух по маршруту, нульовий рейс з маршруту в депо/гараж), напрямків руху, паттернів руху, планових показників кількості рейсів та графіків, їх виконання ТЗ. Надання доступу до модулю “Наряд” для внесення Перевізником інформації про випуск транспортних засобів, водіїв відповідно до маршруту, графіку.

- Відображення історії пройденого шляху (треку) одного або декількох ТЗ одного або різних маршрутів різними кольорами за обраний проміжок часу, із зазначенням: місць зупинок, адреси, швидкості у конкретній точці.

- Оперативний контроль за дотриманням графіку руху ТЗ з відображенням відхилень від графіків руху ТЗ з цифровим та кольоровим позначенням на карті, в таблицях та схемах. Експорт даних, які генеруються АСООП, в одному або кількох форматах відкритих даних, відповідно до до законодавства та нормативно-правових актів «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (Дані про місцезнаходження міського електричного та пасажирського автомобільного транспорту в режимі реального часу).

- Створення системи планування роботи рухомого складу та водіїв на транспорті - АСООП повинно відповідати стандартам роботи транспортних підприємств, враховуючи початок і закінчення зміни, випуск на маршрут, зміну рейсів, змінність роботи ТЗ і водіїв, централізовану зміну тарифів.

- Публікація Оператором інформації про місцеположення транспортних засобів в режимі реального часу. Наявність інтерфейсу (АРІ) для інтегрування та обміну інформацією з обліковими системами.

- Автоматичне формування звітів план/факт виконання рейсів та графіків ТЗ Перевізників, з можливістю фільтрації по маршруту, напрямку руху, зупинці, перевізнику, ТЗ, водієм.

- Логування подій в системі за інтервалом передачі GPS, за відстеженням в'їзду і виїзду з зупинки.

- Створення звіту причин порушення рейсів та графіків.

- Відображення інформації прогнозування часу прибуття ТЗ на світлодіодних інформаційних табло (інформація на табло повинна оновлюватися не рідше одного разу на 10 секунд).

- Відображення інформації про рух ТЗ по маршрутам та прогноз прибуття ТЗ на обрану зупинку за допомогою вебдодатка, та додатка для мобільних пристроїв на системах Android та IOS.

- Учасник конкурсу повинен забезпечити можливість підключення до системи наявних табло прогнозування часу прибуття громадського транспорту.

- Мовою інтерфейсу має бути українська, наявність інших мов не є обов'язковою.

 

Вимоги до бортового обладнання

- Вимоги до бортового комп’ютера для водія:

- Наявність у бортового комп’ютера для водія пульта управління та засобів для зв’язку з диспетчером.

- Забезпечення функціоналу автоматизованого збору тарифів та системи управління транспортним засобом.

- Вбудований ємнісний сенсорний екран.

- Можливість одночасного під’єднання кількох стаціонарних валідаторів у одному транспортному засобі.

- Отримання накопичених даних про тарифи від усіх валідаторів, надсилання їх у головний операційний центр і завантаження нових конфігураційних таблиць тарифів через GPRS.

- Забезпечення системи тарифу на проїзд на основі відстані, яка надає керівництву інформацію про терміни поїздки та підтримує двосторонній зв’язок з диспетчерським центром.

- Обов’язкова наявність апаратної інфраструктури бортового комп’ютера з можливістю підключення до GPS та GPRS, яка полегшує керування часом водія, діє як голосове нагадування водіям, щодо часу відправлення, та таким чином, дозволяє легко відслідковувати час прибуття та відправлення до зупинки та назад.

- Учасник конкурсу повинен продемонструвати відповідність запропонованого обладнання всім вимогам згідно Додатку 1 даного Порядку. Неможливість демонстрації прирівнюється до відсутності технічної можливості або відповідної функції.

- Технічні характеристики бортового комп’ютера для водія:

 

Параметр

Характеристики

1.

Корпус

Антивандальний, повинен мати

- ступінь захисту оболонки від проникнення твердих предметів і води відповідно до міжнародного стандарту IEC EN 60529,

- ступінь безпеки інформаційно-технологічного обладнання стандарту IEC EN 60950,

- ступінь захисту від зовнішніх механічних ударів стандарту IEC EN 62262 IK07

2.

Користувацький інтерфейс

Сенсорний екран із загартованим захисним склом із простими піктограмами та інформативним текстом щодо стану обладнання, стану зв’язку та передачі даних, маршруту руху, розкладу руху

3.

Консоль водія

Інтерфейс консолі графічний. При включенні живлення користувач повинен ввійти в консоль, використовуючи ідентифікатор у формі персоніфікованої картки або ввести пароль. І водії, і адміністратори входять в систему, використовуючи один і той же екран.

4.

Оновлення конфігурації з актуальними параметрами

За допомогою вбудованого програмного забезпечення завантаження актуальної інформації з центру управління для оновлення конфігурації на поточну дату. Бортовий комп’ютер повинен зберігати всі дані, отримані від диспетчерського центру, включаючи запланований графік руху з усіма змінами, маршрутами, тарифами, чорними списками тощо.

5.

Контроль дійсності карток пасажирів

Бортовий комп’ютер повинен  забезпечити візуальний зворотний зв’язок, який включає інформацію про суму отриману від пасажира як плата/реєстрація  за проїзд, категорію пасажира, дійсність або відхилення оплати/реєстрації проїзду.

6.

Вибір і завантаження графіка руху

Завантаження бортовим обладнанням розкладу руху: - онлайн  автоматично відповідно до наряду відразу після входу водія в систему;

- ручне налаштування маршруту руху, коли водій самостійно обирає маршрут, графік та рейс.

7.

Пам’ять

Локальна пам’ять пристрою повинна зберігати дані про транзакції та записи камер відеоспостереження мінімум за 7 днів.

8.

Передача даних

Бортовий комп’ютер повинен виконувати функції головного контролера/центру/маршрутизатора між внутрішньою мережею транспортного засобу та зовнішньою мережею передачі даних.

На основі GPS-даних формується інформація про місцезнаходження транспортного засобу.

Усі транзакції по оплатах (включаючи смарт-карту, мобільний додаток, готівку тощо) включають GPS-дані і надсилаються на сервер в одному потоці даних для звітності та аналізу.

9.

Робоча температура

-20С…+70С

10.

Вологість

5%...95%

11.

Відповідність медичним критеріям

Обладнання повинно мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи при використанні в громадському транспорті.

12.

Керування периферійними пристроями

Обладнання повинно керувати периферійними пристроями в транспортному засобі, включаючи один або кілька валідаторів, дисплеї інформації для пасажирів для відображення інформації про результати оплати реєстрації проїзду, одну чи декілька камер відеоспостереження.

13.

Підключення до бортового пристрою та передача/отримання даних

Обладнання повинно забезпечити завантаження та відвантаження даних, включаючи віддалене керування через GPRS, Ethernet, Wi-Fi, USB.

14.

GPS- та GPRS- модулі

Вбудовані в корпус бортового комп’ютера, що дозволить передавати дані відразу після подачі живлення, а також наявність зовнішніх підсилювачів для забезпечення зв’язку на слабких ділянках мережі.

15.

Меню сповіщень

Обладнання повинно мати кнопки перемикання переходу до сповіщень у випадку надзвичайних ситуацій. Водій може відправляти деякі повідомлення в диспетчерський центр. Наприклад, якщо транспортний засіб виходить з ладу і потребує технічного обслуговування під час роботи, водій обирає повідомлення «Необхідне технічне обслуговування» до диспетчерського центру. Якщо водієві потрібна швидка допомога для пасажирів або для себе, він може надіслати повідомлення «Потрібна швидка допомога».

16.

Підрахунок завалідованих пасажирів

Доступ водієві через графічний інтерфейс до кількості пасажирів, що оплатили/зареєстрували проїзд усіма доступними носіями.

17.

Заміна

Можливість заміни пристрою протягом не більше 5 хв.

 

 

Вимоги до стаціонарного валідатора:

- Забезпечення збору доходів за допомогою безконтактних смарт-карт, квитків із кодом QR, банківських карток та з пристроїв з технологією NFC.

- Робота системи АСООП в режимі online із наданням звітності про транзакції, дотримання розкладу та в режимі offline із збереженням даних про валідації, що здійснені без зв’язку із сервером з наступною їх передачею на сервер при відновленні зв’язку.

- Наявність моделей оплати: стандарт - фіксована плата за проїзд, зональна – вартість проїзду змінюється залежно від фактично здійсненої поїздки, заощаджень - вставлення повної або часткової вартості проїзду для певних категорій, можливість  встановлення пільгового диференційованого тарифу, включаючи тариф повної пільги “0,00 грн”, можливість впровадження інших моделей тарифів.

- Оплата багажу: можливість встановлення різної вартості оплати багажу в залежності від маршруту, можливість розміщення сенсорної кнопки “багаж” на екрані валідатора.

- Учасник конкурсу повинен продемонструвати відповідність запропонованого обладнання всім вимогам згідно Додатка 1 даного Порядку. Неможливість демонстрації прирівнюється до відсутності технічної можливості або відповідної функції.

- Технічні характеристики валідатора:

 

Параметр

Характеристики

1.

Корпус

Антивандальний, повинен мати

- ступінь захисту оболонки від проникнення твердих предметів і води відповідно до міжнародного стандарту IEC EN 60529,

- ступінь безпеки інформаційно-технологічного обладнання стандарту IEC EN 60950,

- ступінь захисту від зовнішніх механічних ударів стандарту IEC EN 62262 IK07.

2.

Користувацький інтерфейс

Сенсорний екран із загартованим захисним склом  із простими піктограмами та інформативним текстом щодо успішної оплати/реєстрації проїзду, неуспішної оплати з вказанням причин (картка блокована, завершення терміну дії, відмова на стороні банку).

3.

Валідатор повинен забезпечувати варіанти оплати за технологіями

- Mifare;

- Cipurse;

- NFC;

- Банківські картки (PayPass, PayWave);

- QR-квиток.

4.

Якісні характеристики обладнання

Наявність сертифікатів відповідності для обладнання щодо вібрації, регламентації вмісту шкідливих речовин, захисту від пилу, вологи* не менше IP65.

5.

Наявність документального підтвердження досвіду впровадження електронних систем у транспортній галузі: здійснення функцій оператора електронних систем, в тому числі впровадження АСООП (включаючи автоматизовану оплату проїзду банківськими картками), де учасник розробив, доставив, встановив, запустив в експлуатацію обладнання з АСООП та здійснює / здійснював функції оператора електронних систем

Не менше 300 стаціонарних валідаторів в одному місті.

6.

Резерв обладнання

У кількості не менш ніж 10% від загальної кількості;

7.

Робоча температура

-20С…+70С

8.

Вологість

10%...95%

9.

Сигнали

Валідатор повинен забезпечити відтворення візуальних та звукових сигналів, які можна легко і чітко почути та побачити в переповненому транспорті. Візуальні та звукові індикатори мають бути придатні для людей з обмеженими можливостями. Відображення валідатора повинно передавати вартість операції, залишок на рахунку та інформацію щодо причин неуспішності операції оплати/реєстрації проїзду.

10.

Тривалість обробки операції зі зчитування носіїв оплати/реєстрації проїзду

Валідатори повинні  виконувати транзакції не більше ніж за 500 мілісекунд

11.

Збереження транзакцій при автономному режимі

Валідатор повинен зберігати не менше 10000 записів транзакцій.

12.

Підключення та передача/отримання даних

Обладнання повинно забезпечити завантаження та відвантаження даних, включаючи віддалене керування через GPRS, Ethernet, Wi-Fi, USB.

13.

Сертифікація

Наявність сертифікату  EMV (для здійснення операцій автоматизованої оплати проїзду банківськими картками)* та Листи-схвалення нa пристрої прийому безконтактних оплат

14.

Відповідність медичним критеріям

Обладнання повинно мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи при використанні в громадському транспорті

15.

Заміна

Можливість заміни пристрою протягом не більше 5 хв.

 

 

- Вимоги до вбудованої системи відеоспостереження у транспортних засобах:

- Наявність власної системи відеоспостереження в громадському транспорті.

- Відео в online та історія записів для перегляду має бути доступне на бортовому комп’ютері та через портал відеомоніторингу, з можливістю завантаження через бортовий комп’ютер та портал відеомоніторингу.

- Користувач порталу відеомоніторингу повинен мати доступ до перегляду відео в реальному часі з кожного транспортного засобу окремо або ж одночасно з іншими ТЗ, тобто потоки можна відстежувати разом або окремо. Цей портал призначений для централізованого управління, яке складається з моніторингу в реальному часі, відтворення, пошуку, завантаження та аналізу даних.

- Доступ до даних про транспортний засіб (ідентифікатор ТЗ, тип, місцезнаходження та швидкість, тривожні сповіщення).

- Учасник конкурсу повинен продемонструвати відповідність запропонованого обладнання всім вимогам згідно Додатка 1 даного Порядку. Неможливість демонстрації прирівнюється до відсутності технічної можливості або відповідної функції.

 

Технічні характеристики:

Параметр

Характеристики

1.

Корпус

Антивандальний, має ступінь захисту оболонки від проникнення твердих предметів і води відповідно до міжнародного стандарту IEC 60529

2.

Робоча температура

-20С…+70С

3.

Вологість

10%...95%

4.

Стандарт стиснення відео

Н.264 стандарт стиснення відео, призначений для досягнення високого ступеня стиснення відеопотоку при збереженні високої якості.

5.

Сховище

2 TB HDD з використанням резервного запису на SD

6.

Синхронізація

Синхронізація записів аудіо- і відео- доріжок

7.

Відтворення

Відео в online та історія записів для перегляду має бути доступне на бортовому комп’ютері та через портал відеомоніторингу, з можливістю завантаження через бортовий комп’ютер та портал відеомоніторингу

8.

Портал відеомоніторингу

Користувач порталу відеомоніторингу повинен мати доступ до перегляду відео в реальному часі з кожного транспортного засобу окремо або ж одночасно з іншими ТЗ, тобто потоки можна відстежувати разом або окремо. Цей портал призначений для централізованого управління, яке складається з моніторингу в реальному часі, відтворення, пошуку, завантаження та аналізу даних.

9.

Функція приховування

Можливість приховування необхідних частин відео за допомогою функції мозаїки та кольором.

10.

Інформація про ТЗ

Доступ до даних про транспортний засіб (ідентифікатор ТЗ, тип, місцезнаходження та швидкість, тривожні сповіщення).

11.

Відео та GPS-моніторинг

Поєднання в одному інтерфейсі відеомоніторингу та GPS-моніторингу.

12.

Перегляд

Доступ з стаціонарних комп’ютерів, ноутбуків, мобільних пристроїв Android та IOS.

13.

Відповідність медичним критеріям

Обладнання повинно мати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи при використанні в громадському транспорті.

14.

Запис в темну пору доби

Камери мають забезпечити запис в темну пору доби.

15.

Управління доступом

Розподіл доступу до порталу відеомоніторингу за рівнями: Замовник, Організатор пасажирських перевезень, Оператор, Перевізник, тип транспорту, власник транспорту, визначений Організатором контролюючий орган.

Вимоги до пристрою перевірки оплати контролера:

- Пристрій контролю повинен зберігати та передавати на сервер дані про перевірені засоби оплати проїзду та виявленні випадки безоплатного проїзду.

- Формування звітності про перевірки оплати/реєстрації проїзду в розрізі служб контролю, перевізників, контролера, стану оплати, за попередній період та онлайн.

- Відображення та збереження в АСООП інформації про час початку рейсу, маршрут, ТЗ, сума та час оплати, у випадку якщо пасажир здійснив оплату за декількох пасажирів - сума та час оплати всіх транзакцій на цьому рейсі;

- Учасник конкурсу повинен продемонструвати відповідність запропонованого обладнання всім вимогам згідно Додатку 1 даного Порядку. Неможливість демонстрації прирівнюється до відсутності технічної можливості або відповідної функції.

- Технічні характеристики пристрою перевірки оплати контролера:

Параметр

Характеристики

1.

Ємність батареї

2800mAh

2.

Час роботи від батареї

>=8 год

3.

Екран

Сенсорний з кнопками навігації

4.

Підключення

За допомогою локальної мережі Ethernet, Wi-Fi та мобільної мережі.

5.

Доступ до результатів перевірки оплати/реєстрації проїзду через графічний інтерфейс АСООП в онлайн режимі.

Пристрій контролю повинен зберігати та передавати на сервер дані про перевірені засоби оплати проїзду та виявленні випадки безоплатного проїзду.

6.

Звітність

Формування звітності про перевірки оплати/реєстрації проїзду в розрізі служб контролю, перевізників, контролера, стану оплати, за попередній  період та онлайн.

7.

Блокування

Один контролер повинен з одного валідатора заблокувати всі валідатори.

8.

Зчитування носіїв

Транспортні картки, банківські картки, QR-коди, NFC.

9.

Контроль версій

Контроль версій та оновлення програмного забезпечення здійснюється централізовано.

10.

Передачі даних та обмін даними

Підтримка мережі передачі даних, яка використовується для регулярного обміну та синхронізації даних з сервером.

11.

Дані при перевірці носіїв

Відображення та збереження в АСООП інфо про час початку рейсу, маршрут, ТЗ, сума та час оплати, у випадку якщо пасажир здійснив оплату за декількох пасажирів - сума та час оплати всіх транзакцій на цьому рейсі.

12.

Принтер

58 мм, швидкість друку 50 мм/с

13.

Режими повідомлень

Динамік, вібрація, світлодіодна індикація.

Необхідна кількість обладнання

Назва

Кількість, шт.

Кількість резерв, шт.

1.

Бортовий комп’ютер водія (1 шт. на транспортний засіб)

284

28

2.

Валідатор стаціонарний (3 шт. на тролейбус/вагон трамвая, 1 шт. автобус/маршрутка)

404

48

3.

Відеокамера системи відеоспостереження (1 шт. тролейбус/вагон трамвая, 1 шт. автобус/маршрутка)

284

5

4.

Пристрій перевірки оплати контролера (кожному контролеру)

27

3

Для участі у Конкурсі Заявник подає на розгляд Комісії:

- Заяву на участь у Конкурсі (Додаток 2 до Порядку).

- Конкурсну пропозицію (Додаток 3 до Порядку).

- Інші документи та відомості, які передбачені положеннями підпунктів 6.3.3. – 6.3.11. пункту 6.3. розділу 6 Порядку, а також обов’язково проводить демонстрацію обладнання й програмних забезпечень АСООП.

Документи для участі в Конкурсі приймаються до 18.10.2023 (включно) за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, буд. 4/2, каб. 381, 379, тел. (0412) 48-11-99, 48-12-08.

Конкурс відбудеться 23.10.2023 об 11:00 годині у прес-центрі міської ради (1-й поверх) за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, буд. 4/2.

Для отримання довідкової інформації Ви можете звертатись за телефонами: (0412) 48-11-99, 48-12-08 або на електронну адресу: [email protected].