Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Оголошення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

02.05.2024

 Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

 Комунальне підприємство “Зеленбуд” Житомирської міської ради (КП "Зеленбуд" ЖМР; ідентифікаційний код з ЄДРПОУ: 13555047; юридична (та фактична) адреса: 10003 Житомирська область, Житомирський р-н, м. Житомир, провулок Кавалеристів, 13; тел.: (041) 255-21-47, електронна адреса: [email protected]) має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  з метою виконання вимог ЗУ "Про охорону атмосферного повітря".

Висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній (діяльність не підпадає під проходження процедури оцінки впливу на довкілля).

Основна діяльність об’єкта - інші види діяльності із прибирання. Підприємство займається підтримкою чистоти міста, його оздобленням та доглядом (саджання деревних та трав’янистих рослин, догляд за ними і т.ін.). Викиди від підриємства відбуваються при спалюванні відходів деревини (тріска та ін., дрова) в котлах, від місць зберігання золи (шлаку), при роботі деревообробного верстата та при зварювальних роботах.

 Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на які планується отримати дозвіл (т/рік): оксиди вуглецю – 0,6318, вуглецю діоксиди 331,179, Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,00152, Манган та його сполуки (у перерахунку на манган) – 0,000098, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(мікрочастинки,волокна) – 0,958654, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,501.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачені/не розробляються так як об’єкт відноситься до 3-ї групи.

Заходи щодо скорочення викидів, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не передбачені/не розробляються так як відсутній понаднормативний розрахунковий вплив на межі чи за межами СЗЗ.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають законодавству (згідно інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обгрунтовуються обсяги викидів). 

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можна надсилати до Житомирської ОДА (на адресу: 10014, м. Житомир, майдан ім.С.П.Корольова, 1, тел. (0412) 475014, (0412) 470857) протягом 30 календарних днів з дати опублікування.