Офіційний веб-сайт Житомирської міської ради

Житомирський міський центр соціальних служб міської ради

Житомирський міський центр соціальних служб міської ради

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУ

Житомирський міський центр соціальних служб міської ради організовує надання  особам, сім’ям, сім’ям із дітьми комплексу соціальних послуг, відповідно до чинного законодавства (законів України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики, інших нормативних документів регіонального та місцевого рівнів тощо) з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин, а саме у сім’ях, в яких:

 • батьки не виконують батьківські обов’язки, мають низький рівень батьківського потенціалу;
 • діти перебували в інтернатних закладах за заявою батьків та повернулися в сім’ю / діти продовжують перебувати в інтернатних закладах;
 • є ризик соціального сирітства; батьки мають проблеми із залежністю; відбувається процес розлучення;
 • особи, постраждалі від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;
 • складне матеріальне становище;
 • жінки, які мали намір відмови від новонародженої дитини;  
 • військовослужбовці та члени їх сімей, сім’ї, в яких  є  загиблі (померлі внаслідок хвороб, поранень, пов’язаних із захистом Батьківщини) Захисники/Захисниці України, зниклі безвісти військовослужбовці та/або які перебувають у полоні;
 • прийомні сім’ї; дитячі будинки сімейного типу; опікунські сім’ї (за потребою, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради); особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • сім’ї, де є особи з інвалідністю;
 • особи/сім’ї з дітьми з числа ВПО;
 • молодь та діти, які перебувають на обліку сектору ювенальної превенції ГУНП в Житомирській області; молодь та діти, які перебувають на обліку ДУ «Центр пробації».

Контакти

Юридична адреса: 10014, м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 4/2

Місцезнаходження: 10009, м. Житомир, площа Польова, 8, (Прозорий Офіс), каб. 101

Директор Центру – ЮРЧЕНКО Ольга Іванівна (каб.107)

Електронна адреса:[email protected]

Телефон: (063) 354-65-20

Посилання на сторінку у Facebook: https://www.facebook.com/groups/zmcssmr

Графік роботи

Понеділок - п'ятниця: 08:30 - 17:30

Обідня перерва: 12:30 - 13:30

Субота, неділя: вихідний

СТРУКТУРА КЕРІВНИЦТВА КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

1.  Житомирський міський центр соціальних служб міської ради  (далі - Центр) – є закладом, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги. 

Повне найменування - Житомирський міський центр соціальних служб міської ради.

Скорочена назва - ЖМЦССМР.

Повне найменування Центру англійською мовою – Zhytomyr City Centre of Social Services of the City Council.

2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Житомирською міською радою (далі – засновник) у порядку, передбаченому законодавством, з урахуваннями потреб Житомирської міської територіальної громади. Діяльність Центру спрямовує та координує департамент соціальної політики Житомирської міської ради.

Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.

3. Положення про Центр затверджується засновником, структура, штатний розпис та кошторис Центру, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, погоджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та затверджуються директором департаменту соціальної політики Житомирської міської ради.

 4.   Центр у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Нацсоцслужби, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами департаменту соціальної політики Житомирської міської ради, іншими нормативно-правовими актами  у сфері соціальної роботи та надання соціальних послуг, а  також цим Положенням.

5. Центр провадить діяльність за принципами гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг. 

6. Основними завданнями Центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб, сімей, сімей з дітьми;

- надання особам, сім’ям, сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг, відповідно до їхніх потреб, згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім’ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

 

7. Для реалізації своїх повноважень Центр утворює стаціонарні служби (відділення) та денні служби (відділення), що виконують окремі функції, зокрема:

службу соціальної підтримки сім’ї  у громаді;

мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Відповідно до потреб громади у соціальних послугах у центрі можуть утворюватися:

1) стаціонарні служби (відділення), що:

виконують роботу із запобігання відмовам від новонароджених дітей;

здійснюють соціально-психологічну реабілітацію дітей та соціальну адаптацію осіб із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

надають тимчасовий притулок сім’ям з дітьми;

2) денні служби (відділення), що забезпечують:

соціально-психологічну підтримку внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і членів їх сімей;

соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників та усиновлювачів;

соціальний патронаж дітей і молодих людей, які перебувають у конфлікті із законом;

денний догляд за дітьми з інвалідністю, а також дітьми, яким не встановлено інвалідність, із тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, що дають право на надання їм відповідно до законодавства соціальних послуг;

3) спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, зокрема денний центр соціально-психологічної допомоги, службу первинного соціально-психологічного консультування.

Для реалізації своїх повноважень Центр може утворювати інші  структурні підрозділи (служби), діяльність яких спрямовується на проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю і надання їм соціальних послуг з урахуванням потреб, визначених у Житомирській міській територіальній громаді.

8.  Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;

надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

2) проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає соціальні послуги, відповідно до державних стандартів соціальних послуг, зокрема:

соціального супроводу;

консультування;

соціальної профілактики;

соціальної інтеграції та реінтеграції;

соціальної адаптації;

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва інтересів;

посередництва (медіації);

інші соціальні послуги, відповідно до визначених потреб;

4) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

5) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

6) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

7) вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

8) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

9) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги;

10) взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які у відповідній адміністративно-територіальній одиниці в межах своєї компетенції надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або забезпечують їх захист;

11) інформує жителів Житомирської міської територіальної громади  та кожного отримувача соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я, про перелік соціальних послуг, які він надає, обсяг і зміст таких послуг, умови та порядок їх отримання;

12) інформує жителів Житомирської міської територіальної громади про сімейні форми виховання та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

13) бере участь у визначенні потреб населення Житомирської міської  територіальної громади у соціальних послугах, а також у розробленні та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення  у соціальних послугах;

14) готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає засновнику;

15) забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інших вразливих категорій осіб, яким Центром надаватимуться соціальні послуги, а також осіб, що повідомили про перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.       

9. Центр має право:

- самостійно визначати форми та методи роботи;

- подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг, та отримувати таку інформацію;

- залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

- залучати на договірній основі підприємства, установи, організації та волонтерів до надання соціальних послуг;

10. Підставою для надання Центром соціальних послуг є:

- направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане відповідно до рішення департаменту соціальної політики Житомирської міської ради про надання послуг Центром;

- направлення/листи, повідомлення від суб’єктів соціальної роботи;

- результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;

- звернення отримувача соціальних послуг.

11. Прийняття рішення про надання соціальних послуг Центром, визначення їх обсягу, строку, умов надання та припинення, призначення фахівця, відповідального за ведення випадку особи/сім’ї, проводиться в порядку, передбаченому законодавством.

12. Центр очолює директор, якого призначає на посаду на конкурсній основі та звільняє з посади в установленому законодавством порядку орган, яким утворено центр.

13. Директор Центру:

-  організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання Центром визначених для нього завдань;

- здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до державних стандартів і нормативів;

- затверджує положення про структурні підрозділи (служби) Центру та посадові інструкції його працівників;

- забезпечує своєчасне подання звітів про роботу Центру до Житомирської міської ради;

- призначає в установленому порядку на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;

- видає, відповідно до компетенції, накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

- укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;

- розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

- забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів/ надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- забезпечує проведення атестації працівників Центру в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

- вживає заходів до поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

- виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

14.  Центр утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

15. Соціальні послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів із встановленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг / третіх осіб.

Розмір плати за соціальні послуги визначається Центром в установленому законодавством порядку і затверджується його директором.

Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

16. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.

17. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

- створення належних умов для професійної діяльності, у тому числі шляхом підвищення кваліфікації, супервізії;

- захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому порядку;

- надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм, затверджених засновником;

- створення безпечних умов праці.

18. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності проводиться відповідно до законодавства.

19. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг проводиться відповідно до законодавства.

20. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління органом, що його утворив, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення його функціонування.

21. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель, своєчасного отримання інформації, яка допомагає орієнтуватися у просторі, відповідно до вимог, установлених ДБН В.2.240:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення” та ДБН В.2.2-9:2018 “Громадські будинки та споруди. Основні положення”.

22. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк зі своїм найменуванням.

23. Юридична адреса Житомирського міського центру соціальних служб міської ради: 10014, м. Житомир, майдан імені С.П. Корольова, 4/2